Jdi na obsah Jdi na menu

Malé poohlédnutí za rokem 2017

Zpráva o činnosti Oblastní odbočky SONS Semily za rok 2017

Malé poohlédnutí za letošním rokem.

Oblastní rada

Oblastní rada se schází pravidelně 1x za měsíc vždy v dostatečném počtu tak, aby mohla projednávat náležitosti a činnost odbočky. Společně vytváří program, zajišťuje akce a podílí se na vydávání měsíčního zpravodaje Dorášek. Za tuto činnost patří členům rady, kteří věnují práci v radě svoje úsilí a volný čas, naše poděkování.

Členská základna

V průběhu letošního roku se nám podařilo zaregistrovat 5 nových členů a 2 členové zrušili na vlastní žádost členství, takže máme o 3 členy více, než vloni. Celkem má naše semilská oblastní odbočka 38 členů. Ale stále se nám nedaří přijímání nových členů, zejm. pak mladých tak, jak bychom si přáli. Obracím se na vás, všechny členy odbočky: apelujte na své okolí a informujte veřejnost o naší odbočce, o naší práci a o službách, které jim můžeme nabídnout a poskytnout. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by naši pomoc potřeboval nebo chtěl s námi spolupracovat, přiveďte jej mezi nás. Naše odbočka má k dispozici některé kompenzační pomůcky, například ruční i digitální lupy, PC se zvětšovacím zařízením a speciálním programem s hlasovým výstupem a další kompenzační pomůcky, ale i hry, zvukovou střelbu a jiné. Ty jsou členům i dalším zájemcům k dispozici a můžete se s nimi seznámit a vyzkoušet si je.

Propagace činnosti odbočky

Měsíčně vydáváme ve spolupráci se semilským pracovištěm TyfloCentra zpravodaj Dorášek. Ten rozesíláme jednak elektronicky, ale je vydáván i v tištěné podobě a výtisky rozesíláme členům i zájemcům poštou.

Dále jsme založili a pravidelně aktualizujeme webové stránky: www.sons-semily.info a profil na facebooku: www.facebook.com/sonssemily

Možnost publikovat a propagovat svoji práci a činnost máme i na oficiálních webových stránkách SONSu, kde máme vyčleněnu svoji stránku: www.sons.cz/semily

Spolupráce

Spolupracujeme s odbočkami SONS libereckého kraje - s Jabloncem nad Nisou
a Českou Lípou, navázali jsme kontakt a udržujeme velmi dobré přátelské vztahy s oblastní odbočkou SONS Chrudim, zveme členy těchto odboček na pořádání společných akcí, společně pořádáme turnaje v bowlingu.  Navázali jsme též dobré a přátelské vztahy se členy  SONS Kyjov.
Velmi dobrou spolupráci máme s TyfloServisem Liberec.
Také úzce spolupracujeme s TyfloCentrem Liberec, zejm. pak s pracovnicemi jeho detašovaného pracoviště v Semilech, se kterým sdílíme společné pracovní prostory a pracovnice tohoto semilského pracoviště jsou zároveň i členkami naší oblastní odbočky.

A naopak, někteří členové naší odbočky jsou klienty TyfloCentra.

V létě byla do funkce ředitelky TyfloCentra, o.p.s., Liberec, jmenována nová ředitelka - Bc. Anna Buriánová, která je k SONS ČR i vzájemné spolupráci velmi vstřícná. Věřím, že vzájemná spolupráce TyfloCentra se SONS se nejen prohloubí, ale i velmi výrazně zkvalitní.

Akce za rok 2017

Akce, kterých je nepřeberné množství a jsou rozmanité, pořádáme každý týden,
a to vždy ve čtvrtek, vyjímečně ve středu nebo i v pátek, ale to pouze je-li nutné přizpůsobit termín konání i jiným, spolupořádajícím odbočkám, anebo termínům pořadatele akce, které se chceme zúčastnit. Očekáváme od našich členů podněty na jednotlivé akce – výlety, exkurze, pobyty, sportovní aktivity.

Vždy, když je nezbytné se předem na akci nahlásit, je to uvedeno v měsíčním zpravodaji Dorášek u plánované akce.

Na vaření je nutné se včas nahlásit předem vždy, aby se zakoupilo dostatek surovin a vyšel počet porcí pro všechny účastníky tohoto nácviku sebeobsluhy, soběstačnosti a samostatnosti.

Všechny plánované akce uveřejňujeme v měsíčním zpravodaji Dorášek, který vychází vždy poslední týden v měsíci pro měsíc následující. Všechny akce pořádáme společně, ve spolupráci se semilským pracovištěm TC. Plánované akce jsou a v rámci možností budou, zveřejňovány na facebooku i na webových stránkách naší odbočky. Též budou zveřejňovány i na centrálním webu SONS ČR: www.sons.cz, kam jsme také získali redakční přístup a máme zde svoji stránku.

Uskutečněné akce:

V letošním roce jsme od počátku roku dosud, uskutečnili 45 různorodých akcí. Některé akce se již staly tradicí a opakují se každý rok; jako třeba „Opékání
u Bumbalky“ a „Muži vaří ženám“, kdy k MDŽ muži ženám uvaří.

Letos se již potřetí konala akce „Na sejkory k Jirkoj do Roketnice“.
Akce probíhala u našeho pracovníka Jirky Večerníka, pekly se sejkory nasucho na plotně a teprve po upečení se před snědením mastí rozpuštěným máslem. Moc jsme si na nich pochutnali. Zároveň zde proběhlo oficiální ukončení letní „turistické“ sezony a zahájení sezony zimní, kdy se budou akce konat převážně v klubovně. Věřím, že i tato akce se stane tradicí a budeme ji též pravidelně každým rokem opakovat.

Namátkově vybírám a připomínám pár zajímavých akcí:

 • v dubnu jsme organizovali a pořádali krajský přebor v bowlingu, ten se konal v Sedmihorkách. Naše odbočka byla velmi úspěšná a vyhráli jsme všechna první místa.
 • v květnu jsme uspořádali vícedenní výlet do západních Čech:
  „Za krásami Karlovarska“, který byl takovým volným pokračováním loňského tajného výletu „Lázeňská města západních Čech“. Nyní jsme navštívili zámek v Bečově nad Teplou, kde mají ve sbírkách a vystavují, velmi vzácný exponát: Relikviář sv. Maura, dále jsme navštívili
  a prohlédli si Františkovy lázně, státní přírodní rezervaci Soos s bahenními sopkami a výlet zakončili prohlídkou města Cheb včetně chebského hradu.
 • začátkem června (6. a  7.) pro nás zorganizovali dvoudenní výlet s noclehem v Pardubicích, přátelé z Chrudimi. Navštívili jsme Kunětickou horu, prohlédli si Pardubice a další den zámek ve Slatiňanech včetně zámeckého parku a Švýcárny.
 • v červenci jsme uspořádali výlet do liberecké zoologické zahrady, kam jsme jeli mikrobusem, který jsme si zajistili u semilského soukromého dopravce p. Richarda Samka – www.sambus.cz
 • v srpnu jsme si zajeli mikrobusem do Odolenovic, kam nás z vlastní iniciativy pozvala a zcela zdarma vozila na koni paní Adéla Králová
 • v září jsme uskutečnili vícedenní tajný výlet „Krajem krále Ječmínka“
  a nedílnou součástí výletu byl dvouapůldenní pobyt v lázních Slatinice včetně několika lázeňských procedur. Ve druhé polovině pobytu na Hané jsme navštívili muzeum výroby olomouckých tvarůžků v Lošticích, dále hrad Bouzov, Svatý kopeček u Olomouce a poslední den jsme si prohlédli historickou část Olomouce. Prohlídku města jsme zakončili komentovanou plavbou Ololodí po řece Moravě protékající Olomoucí.

O našich akcích a aktivitách informujeme jednak na centrálním webu SONSu, kam máme jako všechny ostatní odbočky redakční přístup, ale také na vlastním webu odbočky: www.sons-semily.info  a na facebooku: www.facebook.com/sonssemily

Cestování

Při cestování využíváme především hromadnou dopravu - jezdíme autobusy
a vlaky, vzájemně si pomáháme jak při nastupování a vystupování, tak i podle další potřeby, kdy ti vidící nebo alespoň lépe vidící dělají doprovod a pomáhají těm, co jsou na tom vzhledem ke svému zrakovému handicapu hůře. Na výlety jezdí ti méně vidící nebo úplně nevidomí členové, pro které výlety a akce pořádáme především, co vyžaduji doprovod a péči po celou dobu trvání akce.

Poděkování patří všem, kteří se o ně ochotně a nezištně starají, i všem ostatním, kteří pomoc nikdy neodmítnou poskytnout. Veliký dík za pomoc potřebným si zaslouží všichni - bez rozdílu

Po tomto malém shrnutí aktivit již končícího roku 2017 přeji všem členům semilské SONS, klientům TyfloCentra i všem našim příznivcům a sympatizantům, radostné vánoce plné pohody a do nového roku 2018 jen to nejlepší, hodně zdraví, mnoho úspěchů v práci i v osobním životě, aby ten přicházející rok byl daleko lepší, než ten, co odchází a hlavně „pevné nervy a výdrž“.

předseda oblastní odbočky

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář