Jdi na obsah Jdi na menu

Přístupnost železniční dopravy pro OZP

Ve čtvrtek 21.2.2019 se uskutečnilo jednání NRZP ČR za účasti předsedy vlády A. Babiše, ministra dopravy D. Ťoka, generálních ředitelů ČD a.s. a SŽDC, hejtmana Libereckého kraje M. Půty, jako zástupce Asociace Krajů, P. Ptáčníka za VVZPO (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany) o přístupnosti železniční dopravy pro OZP (osoby zdravotně postižené), maminky s kočárky a špatně pohyblivé seniory po liberalizaci železniční dopravy.

 

V současné době se uskutečňuje řada výběrových řízení na zajištění železniční dopravy, jako veřejné služby. Tato výběrová řízení probíhají na dvou úrovních, a to na celostátní nebo krajské úrovni. Zástupci NRZP ČR Ing. D. Lanzová, Mgr. P. Hříbek a předseda NRZP ČR informovali o konkrétních poznatcích, jak v rámci výběrových řízení není dodržován závazek přepravy OZP v železniční dopravě.

 

Jedná se o tyto trasy: Praha - Rakovník, Praha - Písek, Praha - Tanvald a Kolín - Rumburk společnost ARRIVA. Linku Brno - Ostrava - Bohumín vyhrál Regio Jet.

radhost-vysoke-myto-zeleznice-zeleznicni-trat-arriva-vlaky_denik-630-16x9-2x.jpg   vectron.jpg_1416840283.jpg

 

Výběrové řízení na příměstskou dopravu ze Středních Čech do Prahy byla jediným hlediskem cena přepravy. ARRIVA podala dvě nabídky, jednu dražší s nízkopodlažními vozy a jednu levnější s vysoko podlažními vozy z 80. Let. Ropid vybral nejnižší nabídku ARRIVU. Služba, která byla dostupná nízkopodlažními vozy ČD, vybavenými prostředky pro zrakově a sluchově postižené, je nyní zcela nedostupná.

images.jpg

 

Výběrové řízení v Jihočeském kraji „Šumavské linky“ vyhrála firma GW TRAIN, která nemá uzpůsobené vozy pro zrakově a sluchově postižené osoby a nejsou garantovány nízkopodlažní spoje.

01.jpg

 

Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR) tvrdí, že nemůže ovlivňovat kraje při jejich zadávacích řízeních, přitom ministerstvo tvoří legislativu a základní podmínky k provozování veřejné služby a dále poskytuje krajům 3 miliardy korun na veřejnou dopravu. To jsou nástroje, kterými MD ČR může regulovat vývoj v krajích. Rovněž finanční podporou výstavby dopravní infrastruktury a nákupem vozidel může MD ČR zásadním způsobem ovlivňovat přístupnost železniční veřejné dopravy.

 

NRZP ČR trvá na tom, že je potřeba novelizovat Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Provést revizi právních předpisů vztahujících se k přepravě lidí se zdravotním postižením (zákon o drahách, stavebně technický řád drah, dopravní řád drah, přepravní řád drah).

 

Doporučili jsme do doby revize právních předpisů a jejich doplnění zastavit liberalizaci. Kvalita veřejné služby není jenom splnění TSI, ale také další navazující služby.

 

Došlo k dohodě, že NRZP ČR, společně s dalšími odborníky, připraví věcné návrhy novely Nařízení vlády a provede revizi zákonů, které se dotýkají dopravy OZP na železnici. Tyto věcné záměry budou zapracovány do legislativy, kterou připravuje MD ČR. Bylo nám přislíbeno, že na celostátní úrovni budou nadále pouze přímá zadání pro ČD a.s., protože evropská legislativa toto umožňuje. Podle našeho zjištění všechny okolní státy neliberalizují celostátní železniční dopravu a čekají na to, až bude infrastruktura i legislativa upravena tak, aby byly zajištěny služby pro OZP ve veřejné železniční dopravě.

 

Druhým bodem jednání bylo zachování síťovosti železniční dopravy. To znamená, aby jednotlivé tratě na sebe navazovaly a aby se nestalo, že vlak někam přijede, druhý na něj nepočká a lidé zůstanou bez zajištěné dopravy. Toto nebezpečí vnímají všichni aktéři jednání, kromě ministra dopravy.

 

Navrhli jsme řešení, aby před liberalizací železničního trhu byl vypracován harmonogram liberalizace a na jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany předložit pravidla. Pan ministr D. Ťok přislíbil, že tento dokument dodá.

Dalším bodem našeho jednání byla přístupnost železničních zastávek a železničních stanic. Generální ředitel SŽDC, pan J. Svoboda má již připraven harmonogram rekonstrukce nádražních budov na letošní i příští rok. Tento seznam bychom měli obdržet, tak abychom mohli současně kontrolovat, zda jsou dodrženy normy bezbariérovosti.

 

Na závěr bylo konstatováno, že zadávací řízení v jednotlivých krajích jsou již v takové fázi, že je nelze úplně zastavit. Kraje budou, prostřednictvím MD ČR i Asociace krajů, vyzvány k tomu, aby nesoutěžily pouze na nejnižší cenu, ale také vzaly v úvahu služby, které provozovatel nabízí při přepravě osob se zdravotním postižením, seniorů nebo maminek s kočárky.

 

NRZP ČR bude sledovat, jak noví dopravci naplňují standardy přístupnosti a pokud nebudou standardy naplňovány, budeme žádat nápravu, případně zrušení smluv, což nám pan hejtman M. Půta za Asociaci krajů a pan ministr D. Ťok za ministerstvo přislíbili.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář