Jdi na obsah Jdi na menu

Den otevřených dveří

den-otevrenych-dveri.jpgV úterý 3. dubna 2018 jsme uspořádali pro veřejnost Den otevřených dveří. Na jeho přípravě, organizaci a provedení jsme se podíleli společně s pracovnicemi semilského regionálního pracoviště TyfloCentrum, o. p. s., Liberec, se kterými sdílíme společné pracoviště, tj. kancelář i klubovnu.

Pro zájemce, návštěvníky z řad veřejnosti, jsme připravili ukázky kompenzačních pomůcek, které nám, co velmi špatně vidíme (např. praktická slepota, trubicové vidění atd. – postižení zraku je mnoho a každé má své specifikum), anebo nevidí vůbec (úplná nevidomost), alespoň trochu usnadňují život a umožňují začlenit se do většinové společnosti, společnosti vidoucích. Tyto pomůcky si mohli případní zájemci vyzkoušet v praxi a za jejich pomoci, s klapkami na očích, se na chvilku „vžít“ do životní reality nás „zrakáčů“.

Z Liberce přijela pracovnice TyfloCentra, o. p. s., - lektorka vyučující nevidomé a slabozraké pracovat s výpočetní technikou, speciálními SW s hlasovým výstupem, s mobily přizpůsobenými potřebám zrakově handicapovaných. Na ukázku přivezla z Liberce i několik těchto zařízení, včetně notebooku vybaveného speciálním SW s hlasovým výstupem. Zájemcům předváděla a vysvětlovala jejich funkci.

Za TyfloCentrum, o. p. s., Liberec, se dostavila a téměř po celou dobu akce byla přítomna jeho ředitelka, aby odpovídala na případné dotazy návštěvníků zajímajících se o činnosti TyfloCentra pro nevidomé a slabozraké.

Na to samé, tj. dotazy na činnost a práci pro nevidomé a slabozraké, na vzájemnou spolupráci s TyfloCentrem i TyfloServisem, byl připraven a po celý den přítomen i předseda semilské oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

img_3907.jpgDále z Liberce přijely pracovnice libereckého pracoviště TyfloServis, o. p. s.,  které s sebou přivezly a  předváděly kompenzační pomůcky, jako jsou např. různé lupy a další optické pomůcky. Také předváděly výuku a základy Braillova písma, jak „pracovat“ a pohybovat se s bílou orientační holí (laicky  nazývanou slepecká), a další.

   img_3911.jpg

 

img_3905.jpgPro návštěvníky a zájemce zde byla přítomna nevidomá členka naší odbočky připravena předvádět psaní na Pichtově psacím stroji pro nevidomé, další náš nevidomý člen předváděl pletení výrobků z proutí a z pediku, dále tu byla ukázka a možnost vyzkoušet si rozpoznávání platidel – mincí hmatem a bankovek pomocí šablonky. Jako další byla ukázka společenských her upravených pro nevidomé. Připravili jsme pro zájemce možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu i možnost nechat se vodit po okolí budovy SOA vodicími psy...... a řada dalších ukázek.

Celkem zde bylo k dispozici a prezentaci pomůcek i předvádění naší činnosti 12 lidí – nejen ze Semil ale i z Liberce, Turnova, Valteřic, Podbořan, od Loun….

O akci, která nás stála spoustu úsilí a práce ji zorganizovat a zkoordinovat, však ze strany veřejnosti, nebyl zájem!

Během dne se dostavily pouze 4! ČTYŘI ! osoby – 2 ženy přijely ráno z Lomnice nad Popelkou a další 2 návštěvnice, zájemkyně o naši činnost a problematiku, byly pracovnice Centra pro zdravotně postižené.

Nebýt žáků pátých tříd ze semilské Základní školy Františka Ladislava Riegera (ZŠ FLR), kteří byli jedinými návštěvníky a zájemci o naši práci a problematiku nevidomých, tak jsme se my organizátoři – všech 12 lidí, co akci věnovalo svůj čas (někteří vlastní, volný), „ukousali“ nudou!

Chtěl bych tímto moc poděkovat řediteli Základní školy FLR v Semilech -  Řekách za podporu, i třídním učitelům a žákům 5. tříd za jejich návštěvu. Tito žáci byli nejen jedinými zájemci a návštěvníky Dne otevřených dveří, ale především projevovali velký zájem. Jejich návštěva u nás pro ně zcela evidentně nebyla pouze vítaná možnost, jak se „ulít ze školy“!

A na samý závěr: samozřejmě že nemůžeme nikomu nařizovat, aby se zúčastňoval akcí, které ho nezajímají nebo je navštěvoval. Ani bychom si to nedovolili, ale i toto, tento přístup, tak trochu ukazuje na „zájem“ našich „normálních“ spoluobčanů o nás „?JINÉ?“ a o jejich vztahu, ke zdravotně handicapovaným.

img_3903.jpg   img_3917.jpg

img_3912.jpg   img_3913.jpg

img_3915.jpg   img_3924.jpg

img_3925.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář