Jdi na obsah Jdi na menu

květen 2012

 

Městské muzeum v Železném Brodě
                                   
má dvě stálé expozice, navštívili jsme obě.
 
Sklářská expozice
V prostoru roubeného průčelí Klemencovska je instalována expozice dokumentující podobu podomácké výroby skla v druhé polovině 19. století, kdy se ze sousedního Jablonecka začal rozšiřovat tehdy nový způsob obživy. Skláři ve svých chalupách vyráběli komponenty skleněné bižuterie broušené na brusném stroji (klemprdě) či vinuté u stolu s petrolejovým kahanem. Součástí expozice jsou ukázky pracovních pomůcek sklářů (sklářský stůl s kahanem, stroje na výrobu a broušení korálků, nářadí) a finálních výrobků. Další expozice mapuje produkci místních sklářských firem v předválečném období. V roce 1920 byla k podpoře a rozvoji sklářského oboru založena Státní odborná sklářsko–obchodní škola, která měla zajistit přísun kvalifikovaných pracovních sil, nejen řemeslně zručných, ale také na určité umělecké úrovni. Mnozí z jejich absolventů založili své vlastní závody na výrobu a rafinaci skla. Ve svém oboru dosáhli výtečných výsledků a železnobrodské sklo se stalo pro svou kvalitu a specifickou uměleckou podobu pojmem i ve světě. Galerie osobností sklářské školy představuje pedagogy a žáky nejdůležitější instituce, která měla zásadní význam na rozvoj umělecké kvality železnobrodského skla. V ní se prostřednictvím vybraných děl představují nejvýraznější osobnosti, které na sklářské škole působily. Za všechny jmenujme dlouholetého ředitele školy arch. Aloise Meteláka, Zdeňka Junu, Jaroslava Brychtu, Miloslava Klingera, Jindřicha Tocksteina a Božetěcha Medka. Výstavní síň Brychtové a Libenského tvoří efektní závěr sklářské expozice. Oba světově proslulí sklářští výtvarníci prezentují průřez své společné tvorby. Za umělecký přínos ve vývoji tavené plastiky byli mnohokrát oceněni. Jejich díla se vystavují na celém světě a jsou zastoupena ve sbírkách nejvýznamnějších světových galerií.
 
Národopisná expozice
 
je umístěna v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště. Každá z devíti světnic je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí. Návštěvníci mohou shlédnout předměty dokumentující geologický vývoj Železnobrodska s ukázkami použití nerostů, které se na jeho území těžily - břidlice, vápence a železné rudy, instalovány jsou i archeologické nálezy z nedalekého hradu Návarova, ukázky pečetidel či kopie historických dokumentů přibližujících historický vývoj města. K vidění je stará školní třída, cechovní předměty, ševcovský koutek s verpánkem, kopyty a nezbytným potěhem. V jedné z místností je rekonstruovaná pekařská dílna s pecí, díží a kopistem na zadělávání těsta a především s ukázkou dřevěných, bohatě řezaných perníkářských forem. Dále se návštěvník seznámí s podobou interiéru venkovské chalupy, prohlédne si předměty denní potřeby, malovaný nábytek nebo venkovský i městský sváteční oděv. Lidovou zručnost našich předků přibližují kromě exponátů i kresby lidové architektury Josefa V. Scheybala. V prostorách půdy jsou vystaveny dřevěné skříňové betlémy a modely měšťanských domů, které stávaly na železnobrodském náměstí. Jednou z oblíbených atrakcí pro návštěvníky je i funkční flašinet s 9 melodiemi, který na Bělišti dodnes často vyhrává.
Po prohlídce jsme si zašli na chutný oběd a vydali se na cestu domů.
 
 
Ozdravný pobyt v Lázních Kundratice

Tentokrát se pobyt v Lázních Kundratice uskutečnil začátkem května. Léčebný pobyt byl připravován s ohledem na volnou kapacitu v lázních už od zimy. V jedné chvíli se nevědělo, jestli se vůbec pojede. Z organizačních důvodů, způsobených rezignací na funkci předsedy odbočky pana Janočka, který původně pobyt v lázních organizoval. Po uklidnění situace a zvolení nové předsedkyně se vše organizačně vyřešilo. Určili se dvojice, které spolu budou na pokojích a průvodci hůře vidícím členům, kteří se o ně po celou dobu budou starat a doprovázet je k procedurám. Po ubytování a lékařské prohlídce, kde nám naplánovali k načasování jednotlivé procedury, jsme absolvovali uvítací koupel. Od druhého dne už nastal běžný lázeňský proces. Celý květnový týden jsme měli hezké slunné počasí. Volných chvilek jsme využívali ke společným vycházkám do okolí, kde jsme objevili nádhernou upravenou stezku, která vede lesem. Navštívili jsme v Osečné místní cukrárnu. Ve čtvrtek jsme jeli na předem zorganizovaný výlet na zámek Lemberk, kde jsme obdivovali hlavně zachovalé štukové stropy. Na zámek nás dovezl mikrobusem soukromý dopravce a po prohlídce zámku nás opět dovezl zpět až do lázní. Večer jsme chodili posedět do lázeňské restaurace, kde v pondělí, ve středu a v pátek hrála živá hudba k tanci. Této nabídky jsme využili a také si zatančili. Odjížděli jsme s dobrým pocitem. Vykonali jsme něco pro své zdraví, poznali jsme hezké prostředí a hlavně během týdne jsme si odpočinuli. Odjížděli jsme spokojení s tím, že pokud to bude možné, příští rok bychom jeli opět.
 
 
Květinový koutek
 
Ve čtvrtek jsme se sešli v klubovně už v deset hodin dopoledne. Nejprve jsme si s některými klienty povídali o tom, co prožili a co dělali v těch teplých dnech. Pak jsme se dali do přesazování. Máme zde spousty květin, které teď na jaře potřebují oživit, aby nám mohli zkrášlovat naši klubovnu. Sešli jsme se v 5 lidech. Byl nám po ruce i dobrovolník, který má velkou zkušenost s květinami a mohl nám poradit. Někdo vyklepával starou hlínu, další dával očištěné květiny do kořenáčů s novou hlínou, a zbytek je ukládal na místo a zaléval je. Měli jsme u toho i klienta, který nám sypal jeden vtip za druhým, takže jsme se opravdu zasmáli od srdce. Když bylo hotovo, udělali jsme si malé občerstvení a to kávu, čaj a něco k zakousnutí. Tak jsme ještě poseděli, povídali si a především se zde řešili klubové akce, které by naši klienti chtěli konat v naší klubovně. Byl to velice pěkně strávení čas.
 
 
Muzeum obrněné techniky
 
Tentokrát jsme úplně změnili osvědčená témata na výlet a navštívili jsme Muzeum obrněné techniky, které se nachází ve Smržovce. Kromě muzejní expozice se zde odehrávají i ukázky jízdy a rekonstrukce bojových operací. Sbírka obrněné techniky začala vznikat v roce 1999 z iniciativy ing. Jaroslava Janouška a pana Milana Klofáta. V současné době se v expozici nachází cca 30 kusů exponátů. Technika se nachází v zastřešených halách, součástí areálu je cca 1,5ha plochy, na které se odehrávají ukázky jízdy a rekonstrukce bojových operací. Od roku 2004 jsou provozovány tématicky zaměřené akce pro veřejnost, při kterých se návštěvníkům nabízí i možnost svezení v některých exponátech. V současné době pracují na zprovoznění britského tanku Comet, který je jednou z jejich posledních akvizicí. Oprava takového stroje trvá i několik let. Po dobrém obědě jsme poseděli i v cukrárně a než nám jel autobus, stihli jsme navštívit i muzeum místní historie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář