Jdi na obsah Jdi na menu

Malé poohlédnutí za loňským rokem

  Činnost Oblastní odbočky SONS Semily v roce 2019

senaca.jpg

Členská základna

K 1. lednu 2019 měla naše odbočka 39 členů. V průběhu roku ukončil své členství na vlastní žádost 1 člen, který se přestěhoval do jiného kraje a 1 člen zemřel. Ke 31.12.2019 ukončil ze zdravotních důvodů své členství na vlastní žádost další člen a jednomu členovi zaniklo členství pro neplacení členských příspěvků.

Od 1. ledna 2020 má naše semilská oblastní odbočka 35 členů

Propagace činnosti odbočky

Měsíčně vydáváme ve spolupráci se semilským  regionálním pracovištěm TyfloCentrum, o.p.s.,  Liberec zpravodaj Dorášek. Ten rozesíláme jednak elektronicky, ale je vydáván i v tištěné podobě pro členy (seniory), kteří neovládají práci s PC a výtisky rozesíláme těmto členům poštou.

Dále jsme založili a pravidelně aktualizujeme webové stránky: www.sons-semily.info

Možnost publikovat a propagovat svoji práci a činnost máme i na webových stránkách SONSu, kde máme vyčleněnu svoji stránku: www.sons.cz/semily

Spolupráce
Spolupracujeme s ostatními odbočkami SONS ČR libereckého kraje, navázali jsme kontakt a udržujeme velmi dobré přátelské vztahy s oblastní odbočkou SONS Chrudim, zveme členy těchto odboček na pořádání společných akcí, společně pořádáme turnaje v bowlingu.  V minulosti jsme též navázali a udržujeme dobré, přátelské vztahy se členy  SONS Kyjov.
Velmi dobrou spolupráci máme s pracovištěm TyfloServis, o.p.s., Liberec.
Také úzce spolupracujeme s TyfloCentrem Liberec, zejm. pak s pracovnicemi jeho detašovaného pracoviště v Semilech, se kterým sdílíme společné pracovní prostory a pracovnice tohoto semilského pracoviště jsou zároveň i členkami naší oblastní odbočky.

A naopak někteří další členové naší odbočky jsou klienty TyfloCentra (TC), jehož pracovnice jim smluvně poskytují Sociálně aktivizační a průvodcovské  služby.

Vzájemná spolupráce TC a semilské SONS se osvědčuje, nadále prohlubuje a zkvalitňuje.

Akce v roce 2019

Akce, kterých je velké množství a jsou rozmanité, aby si každý ze členů mohl vybrat dle svých zájmů a naturelu, pořádáme 1x za týden, a to vždy ve čtvrtek, výjimečně ve středu nebo i v pátek, ale to pouze je-li nutné přizpůsobit termín konání jiným spolupořádajícím odbočkám nebo termínům pořadatele akce, které se chceme zúčastnit. Na akce je nezbytné se předem nahlásit. Zejména pak na vaření, aby se zakoupil dostatek surovin a vyšel počet porcí pro všechny účastníky tohoto nácviku sebeobsluhy a soběstačnosti.

Všechny plánované akce uveřejňujeme v měsíčním zpravodaji Dorášek, který vychází vždy poslední týden v měsíci pro měsíc následující. Akce jsou a v rámci možností budou, zveřejňovány na webové stránce naší odbočky. Též budou zveřejňovány i na centrálním webu SONS ČR: www.sons.cz, kam jsme též získali redakční přístup.

Uskutečněné akce:

Za letošní rok jsme uskutečnili 46 různorodých akcí, při kterých jsme se všichni rádi setkávali. K některým akcím dali členové odbočky sami podnět, za což jim děkuji a tímto je vybízím k dalším tipům a nápadům, jak si zpestřit naše společné chvíle. Některé akce se již staly tradicí a opakují se každý rok, jako třeba „Muži vaří ženám“, kdy na MDŽ muži uvaří ženám k jejich svátku, potom to je např. akce „Opékání u Bumbalky“ a opékání na Benecku.

Opékáni jsme uskutečnili i u Danušky a také u Radky ve Valteřicích.

Letos se již popáté konala akce „Na sejkory k Jirkoj do Roketnice“. Proběhla u našich členů Jirky Večerníka a Verči. Pekly se sejkory (bramboráky), které se pečou nasucho na plotně a teprve po upečení, před konzumací se mastí rozpuštěným máslem nebo se v něm namáčejí. Moc jsme si na nich pochutnali. Zároveň přitom proběhlo oficiální ukončení letní „turistické“ sezony a zahájení sezony zimní, kdy se budou akce konat převážně v klubovně. I tato akce se již stala tradicí a budeme ji též každoročně opakovat.

Jirkovi a Veronice tímto moc děkuji za poskytování prostor k pořádání této akce a za spolupráci.

Namátkově vybírám a připomínám pár zajímavých akcí

 

  • v únoru to byl výlet do Liberce, kde jsme navštívili Technické muzeum, účast jsme nabídli i ostatním odbočkám v kraji, přidala se liberecká odbočka SONS a TyfloCentrum

 

  • v březnu to byla již zmiňovaná tradiční akce „Muži vaří ženám“

 

  • v dubnu jsme vyjeli do Kokonína, do soukromého Muzea korálek
    a prohlédli si driketu, ve kterých se na jablonecku a železnobrodsku ručně drikovali skleněné korále. Pan Liboš Štryncl, který muzeum provozuje, pro nás roztopil pec a předvedl, jak se ze skleněných tyčí ručně drikovali na kaplovkách korále.

V tomto měsíci jsme též byli v Novém Bydžově v soukromém Muzeu panenek manželů Stuchlíkových

 

v květnu jsme se zúčastnili krajského přeboru v bowlingu, ten se konal v České Lípě, pořadatelem letos byla českolipská odbočka. Turnaj vyhrálo naše družstvo, druhá skončila Česká Lípa, Jablonec skončil na 3. místě a Liberec na místě čtvrtém

 

  • v červnu to byl vícedenní výlet, který jsme nabídli svým členům jako tajný (místo pobytu až do odjezdu účastníci neznali) a konal se ve dnech 17. – 22.6.

Akci – pobyt v Broumově, zorganizovala a pořádala chrudimská SONS. Na této své akci nám chrudimští nabídli spoluúčast.

 

  • v srpnu jsme navštívili hrad Pecka, dále Jánské Lázně - Stezka korunami stromů a potom ještě výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích

 

  • v říjnu jsme byli v Liberci na Ještědu, kde jsme si mohli prohlédnout jeho technické zázemí. Akci organizovala a pořádala liberecká SONS, která nabídla účast všem odbočkám v kraji. Jejich pozvání jsme velmi rádi přijali a zúčastnili se.

Mimo této akce jsme byli v říjnu ještě v Mladé Boleslavi v Muzeu Škoda

Poslední říjnový čtvrtek (31.) jsme byli v Rokytnici nad Jizerou u Jirky a Verči, kde proběhla již popáté zmiňovaná tradiční akce „Sejkory“

 

  • ve středu 6. listopadu jsme pobývali jeden den v Poděbradech v lázních Felicitas, kde jsme zajistili a uhradil účastníkům 2 balneo-rehabilitační procedury

Během listopadu jsme si zajeli též do Poniklé na exkurzi do firmy Rautis vyrábějící vánoční ozdoby a také zde v Poniklé ještě navštívil Muzeum krkonošských řemesel

 

  • v prosinci to byl výlet do Třebechovic pod Orebem, kde jsme navštívili Muzeum betlémů

Všechny akce byly nádherné, jedinečné, bezkonkurenční a perfektně připravené - moc se všem účastníkům líbily.

 

Velikou a náročnou akcí bylo malování pronajatých kanceláří a praní koberců, které se uskutečnilo o prodlouženém víkendu od 26. do 28. října. Všem členům, co přišli pomoci při stěhování veškerého nábytku a zařízení z kanceláří na chodbu, úklidu po malování a následnému nastěhování nábytku a zařízení nazpět, moc děkuji. Veliký dík patří i všem jejich rodinným příslušníkům, které přivedli na pomoc sebou.

Cestování

Při cestování na akcích využíváme hromadnou dopravu - jezdíme autobusy a vlaky, vzájemně si pomáháme jak při nastupování
a vystupování, tak i podle další potřeby. Ti vidící nebo alespoň lépe vidící pomáhají těm, co jsou na tom vzhledem ke svému zrakovému handicapu hůře. Na výlety s námi jezdí méně vidící, prakticky nevidomí i úplně nevidomí členové, co vyžaduji doprovod vidící osoby a péči po celou dobu trvání akce.

Poděkování patří všem, kteří se o ně ochotně a nezištně starají, i všem ostatním, kteří nikdy neodmítnou pomoc poskytnout.

Veliký dík za pomoc potřebným si zaslouží všichni - bez rozdílu!

Také děkuji místopředsedkyni naší oblastní odbočky, Zuzce Podhájské, pracovnici regionálního pracoviště TC, za perfektně zorganizované akce.

 

Pavel Paldus
předseda oblastní odbočky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář