Jdi na obsah Jdi na menu

prosinec 2013

 ü Vánoční besídka

 

 

Jako každý rok i letos jsme se sešli v klubovně na vánoční besídce. I když bylo deštivé počasí, které vůbec nevypadalo jako vánoční, sešlo se nás celkem 19 příznivců z řad našich členů a průvodců. V družné zábavě jsme si připomněli vánoční svátky u vyzdobeného stolu a pod svítícím vánočním stromečkem. Každý přinesl na ochutnání něco dobrého, společně jsme si vyrobili pár chlebíčků a obložených talířů. Poznali se s novou pracovnicí TyfloCentra a se dvěma novými členy, kteří se hned zapojili do veselé zábavy. Seděli bychom dlouho, ale nadešel čas se rozloučit, popřát si hezké Vánoce, hodně zdraví a rozejít se k domovům. Doufejme, že se opět všichni společně sejdeme na akcích v příštím roce.

 

 

ü Malé poohlédnutí za rokem 2013

 

 

Při malém shrnutí aktivit na přelomu končícího roku 2013 a roku nového, do kterého přeji všem členům vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho úspěchů a hlavně „pevné nervy a výdrž“, začnu činností Oblastní rady. Rada se schází pravidelně jednou za měsíc a mimo projednávání věcí nezbytných pro zajištění chodu odbočky a vydávání měsíčního zpravodaje Dorášek, připravuje program akcí a zajišťuje jejich zdárný průběh. Akce, kterých je nepřeberné množství, se konají každý týden a to vždy ve čtvrtek. Za tuto činnost patří členům rady, kteří věnují práci v Radě svoje úsilí a volný čas, mé obrovské poděkování.

Na funkci místopředsedkyně odbočky rezignovala na jaře paní Zdeňka Hušková. Do rady byl na návrh předsedkyně a po schválení členy rady, kooptován Pavel Paldus, následně radou zvolen místopředsedou a pověřen výkonem funkce.

Tímto vyzývám členy organizace, kteří mají zájem pracovat ve vedení odbočky a podílet se na jejím vedení, aby v nastávajícím roce 2014, kdy se budou konat nové volby na další čtyřleté období, kandidovali do rady a aktivně se tak svou prací podíleli na řízení pobočky. Práci v radě ukončit a již nekandidovat zvažují její stávající členové Ladislav Tokár a Rostislav Vincze.

Připravených akcí by se určitě mohlo zúčastňovat více členů naší odbočky. Plánované akce se vždy včas uveřejňují v měsíčním zpravodaji Dorášek a na webových stránkách s předstihem. Každá naplánovaná akce byla svým způsobem jedinečná, a proto je velice těžké mezi nimi vybírat, které z nich byly nejlepší, ale myslím si, že akce jsou tak různorodé, že si může vybrat opravdu každý. V letošním roce byla tak jako v letech minulých uspořádána celá řada vydařených akcí. V květnu proběhl ozdravný pobyt v Lázních Kundratice. Pobyt měl veliký úspěch a bude pořádán i v následujícím roce. Na měsíc květen 2014 máme již rezervovaný prodloužený pobyt v délce 13 dnů.

Členská základna zůstává na stejné úrovni, nedaří se nám získávat nové členy. Proto vyzýváme naše členy, pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by naší pomoc potřeboval, přiveďte jej mezi nás. V naší odbočce jsou k dispozici kompenzační pomůcky pro zrakově handicapované, které si mohou členové vyzkoušet a seznámit se s jejich funkcí.

Na závěr bych vás ještě jednou všechny pozvala na další akce pořádané v roce 2014. Zúčastňujte se v co největším počtu. Akce jsou pořádány především pro vás, členy odbočky SONS a TyfloCentra Semily.             

                                               Zuzana Podhajská

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář