Jdi na obsah Jdi na menu

ZPRÁVA o činnosti v roce 2018

 

Zpráva o činnosti Oblastní odbočky


SONS Semily za rok 2018

brk---obrazek-na-web.jpgMalé poohlédnutí za letošním rokem.

 

Oblastní rada
 

Oblastní rada se schází pravidelně 1x za měsíc vždy v dostatečném počtu tak, aby mohla projednávat náležitosti a činnost odbočky. Společně vytváří program, zajišťuje akce a podílí se na vydávání měsíčního zpravodaje Dorášek. Za tuto činnost patří členům rady, kteří věnují práci v radě svoje úsilí a volný čas, naše poděkování.

 

Členská základna
 

V letošním roce jsme přijali 5 nových členů, celkem má naše semilská oblastní odbočka 42 členy. Ale stále se nám nedaří přijímání nových členů zrakově handicapovaných, zejm. pak mladých tak, jak bychom si přáli. Obracím se tímto na všechny členy odbočky: apelujte na své okolí a informujte veřejnost o naší odbočce, o naší práci a o službách, které jim můžeme nabídnout a poskytnout. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by naši pomoc potřeboval nebo chtěl s námi spolupracovat, přiveďte jej mezi nás. Naše odbočka má k dispozici některé kompenzační pomůcky, například ruční i digitální lupy, PC se zvětšovacím zařízením a speciálním programem s hlasovým výstupem, ale i hry, zvukovou střelbu i další kompenzační pomůcky. Ty jsou členům i dalším zájemcům k dispozici a mohou se s nimi seznámit a vyzkoušet si je.

 

Propagace činnosti odbočky

 

Měsíčně vydáváme ve spolupráci se semilským  regionálním pracovištěm TyfloCentrum Liberec, o.p.s.  zpravodaj Dorášek. Ten rozesíláme jednak elektronicky, ale je vydáván i v tištěné podobě
a výtisky rozesíláme členům i zájemcům poštou.

Dále jsme založili a pravidelně aktualizujeme webové stránky: www.sons-semily.info

 

Možnost publikovat a propagovat svoji práci a činnost máme i na webových stránkách SONSu, kde máme vyčleněnu svoji stránku: www.sons.cz/semily

 

Spolupráce
 

Spolupracujeme s ostatními odbočkami SONS ČR libereckého kraje, navázali jsme kontakt a udržujeme velmi dobré přátelské vztahy s oblastní odbočkou SONS Chrudim, zveme členy těchto odboček na pořádání společných akcí, společně pořádáme turnaje v bowlingu.  Navázali jsme též dobré a přátelské vztahy se členy  SONS Kyjov.
Velmi dobrou spolupráci máme s TyfloServisem Liberec.
Také úzce spolupracujeme s TyfloCentrem Liberec, zejm. pak s pracovnicemi jeho regionálního pracoviště v Semilech, se kterým sdílíme společné pracovní prostory a pracovnice tohoto semilského pracoviště jsou zároveň i členkami naší oblastní odbočky.

A naopak někteří naši členové jsou klienty TC.

Nová ředitelka Bc. Anna Buriánová je k naší semilské odbočce SONS velmi vstřícná a věřím, že výborná vzájemná spolupráce TC a SONS se se bude nadále nejen prohlubovat, ale ještě více zkvalitní.

 

Akce za rok 2018

 

Akce, kterých je nepřeberné množství a jsou rozmanité, pořádáme 1x za týden, a to vždy ve čtvrtek, vyjímečně ve středu nebo i v pátek, ale to pouze je-li nutné přizpůsobit termín konání  jiným spolupořádajícím odbočkám nebo termínům pořadatele akce, které se chceme zúčastnit. Očekáváme od našich členů podněty na jednotlivé akce – výlety, exkurze, pobyty, sportovní aktivity.

Vždy, když je nezbytné se předem na akci nahlásit, je to uvedeno

v měsíčním zpravodaji Dorášek u plánované akce.

Na vaření je nutné se včas nahlásit předem vždy, aby se zakoupil dostatek surovin a vyšel počet porcí pro všechny účastníky tohoto nácviku sebeobsluhy a soběstačnosti.

Všechny plánované akce uveřejňujeme v měsíčním zpravodaji Dorášek, který vychází vždy poslední týden v měsíci pro měsíc následující. Akce jsou a v rámci možností budou, zveřejňovány na webové stránce naší odbočky. Též budou zveřejňovány i na centrálním webu SONS ČR: www.sons.cz,

kam jsme též získali redakční přístup.

 

Uskutečněné akce:

 

Za letošní rok jsme uskutečnili 48 různorodých akcí, při kterých jsme se rádi setkávali. K některým akcím dali členové odbočky sami podnět, za což jim děkuji a tímto vybízím k dalším tipům a nápadům, jak si zpestřit naše společné chvíle. Některé akce se již staly tradicí a opakují se každý rok, jako třeba „Muži vaří ženám“, kdy na MDŽ muži uvaří ženám k jejich svátku, potom to je např. akce „Opékání u Bumbalky“ a Opékání na Benecku.

Letos se již počtvrté konala akce „Na sejkory k Jirkoj do Roketnice“. Probíhala u našeho pracovníka Jirky Večerníka, pekly se sejkory (bramboráky), které se pečou nasucho na plotně a teprve po upečení, před snědením se mastí rozpuštěným máslem nebo se v něm namáčejí. Moc jsme si na nich pochutnali. Zároveň přitom proběhlo oficiální ukončení letní turistické sezony a zahájení sezony zimní, kdy se budou akce konat převážně v klubovně. I tato akce se již stala tradicí a budeme ji též každoročně opakovat.

Jirkovi a Veronice tímto moc děkuji za poskytování prostor k pořádání této akce a za spolupráci.

 

Namátkově vybírám a připomínám pár zajímavých akcí

 

  • v dubnu jsme se zúčastnili krajského přeboru v bowlingu, ten se konal v Sedmihorkách, ale letos se nám nijak nedařilo, skončili jsme poslední

začátkem měsíce – 3.4., jsme uspořádali „Den otevřených dveří“, ale o tuto akci nebyl ze strany semilské veřejnosti absolutně žádný zájem! (ostatně jako i o všechny ostatní akce, co jsme kdy pro veřejnost pořádali !!!). Zájem projevili a dostavili se pouze žáci 5. tříd ze ZŠ na sídlišti v Řekách. Tímto děkuji jejich třídním učitelům a řediteli školy za projevený zájem a zorganizování návštěvy žáků u nás.

též jsme navštívili zámek Sychrov

  • v květnu jsme uspořádali desetidenní ozdravný pobyt v lázních Slatinice.
  • v červnu to byl zámek v Novém Městě nad Metují
  • v červenci jsme navštívili a prohlédli si Hasičské muzeum
    v Chrastavě, dále si zajeli nasmlouvaným mikrobusem semilské firmy SAMBUS do Odolenovic, kde nás během dopoledne zcela zdarma povozila na koni naše veliká sympatizantka paní Adéla Králová a odpoledne jsme uskutečnili exkurzi v pivovaru Malý Rohozec
  • v srpnu proběhla exkurze do muzea veteránů v Radovesnici II
    a návštěva státního hradu ve Frýdlantu
  • v září výlet lanovkou na Černou horu, ……. a řada dalších

 

Všechny akce byly nádherné, jedinečné, bezkonkurenční a perfektně připravené - moc se všem účastníkům líbily.

 

Cestování

 

Při cestování využíváme především hromadnou dopravu - jezdíme autobusy a vlaky, vzájemně si pomáháme jak při nastupování
a vystupování, tak i podle další potřeby. Ti vidící nebo alespoň lépe vidící pomáhají těm, co jsou na tom vzhledem ke svému zrakovému handicapu hůře. Na výlety s námi jezdí i ti méně vidící, prakticky nevidomí a úplně nevidomí členové, co vyžaduji doprovod a péči po celou dobu trvání akce.

Poděkování patří všem, kteří se o ně ochotně a nezištně starají, i všem ostatním, kteří pomoc nikdy neodmítnou poskytnout.

Veliký dík za pomoc potřebným si zaslouží všichni - bez rozdílu!

Navíc děkuji Daně Jakubů, že ve Slatinicích vzorně a po celou dobu pobytu zde i cestou vlakem, pečovala o nevidomého Vláďu Kučeru, i když by ji měl poděkovat a vyrovnat se s ní především on sám.

Také děkuji místopředsedkyni naší odbočky, Zuzce Podhájské, za perfektně zorganizované akce.

Po tomto malém shrnutí aktivit již pomalu končícího roku 2018, přeji všem členům i našim příznivcům do nového roku 2019 jen to nejlepší, hodně zdraví, mnoho úspěchů a hlavně „pevné nervy a výdrž“.

 

Zpracoval a předkládá:

 

Pavel Paldus

předseda oblastní odbočky

 

v Semilech 11.12.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář